Filozofia dreptului

Filosofia dreptului este o ramură a filosofieicunoașterea, descrierea esenței fenomenelor juridice, dezvăluirea motivelor pentru originea și dezvoltarea normelor și instituțiilor juridice, evaluarea caracterului adecvat sau inexpediționalității normelor de drept.

Filozofie și lege din cele mai vechi timpurierau inseparabile una de alta. Heraclit, Thales, Aristotel în scrierile lor au spus că conceptul de "drept" este asociat cu "adevărul", care este o categorie filosofică. Dar separarea acestei discipline într-un independent a făcut pe Hegel. Filosofia legii, în opinia sa, poate fi studiată cu ajutorul a două abordări: legist și pur legal. Legiștii afirmă că legea este un produs al activității statului, normele sunt ordine ale celor care au putere. Această identificare a legii cu poziția de drept este specifică glossatorilor și positivistelor. Interesul științific al susținătorului legalității este concentrat exclusiv pe studiul legislației actuale. Natura legii naturale, nefiind susținută de legi, este neinteresantă pentru el. Epistemologia pozitivistă nu recunoaște teoria dreptului ca atare. Pozitivistii manifesta un interes sporit fata de textul legii, limba de drept. În acest caz, chiar înțelesul legii pentru ele este un derivat al formei și, prin urmare, este acordată o atenție mai mică. Suporterii abordării juridice, dimpotrivă, cer să nu studieze textele codurilor, ci natura legii, dinamica dezvoltării acesteia, evoluția ei în timp. Ei susțin că dreptul este dat omului de la naștere și nu este acordat de conducător. Primii din istorie, astfel de idei au fost exprimate de soțiști. Postulatele de drept internațional internațional au fost stabilite de Hugo Grotius la începutul secolului al șaptesprezecelea.

O problemă separată, la care mulțipublicații, este filozofia drepturilor animalelor. Animalele au dreptul? Se supun normelor? Filosofia dreptului a studiat fenomenul totemismului. În antichitate, nenenetul, înainte de uciderea ursului, a condus o procedură specială de "negocieri", asupra căreia au fost de acord că animalele nu se vor răzbuna pentru morți. Jean Jacques Rousseau credea că animalele sunt subiecții legii, deoarece știu să se simtă. Educatorul francez concluzionează că o persoană are responsabilități nu numai pentru oameni, ci și pentru animale. Immanuel Kant, pe de altă parte, era convins că oamenii nu au responsabilități față de animale. P. Singer australian a găsit o asemănare între mișcarea pentru drepturile animalelor și mișcarea feministă.

Subiectul filozofiei legii de azi nu poate fi definitîn mod unic. axiologia juridic examinează valoarea drepturilor și a legii, se ocupă de ontologii cu idealismul juridic și nihilismul juridic, dezvoltă ideea de lege. Teleologia explorează scopul adoptării actelor normative, rolul legii și al dreptului în societate. Phenomenologia consideră dreptul ca pe un fenomen, ca sistem autonom. Epistemologia juridică ne învață să distingem acest drept de fals, imaginar. Filozofia socială a Legii explorează interdependența normelor de drept și normele de moralitate și etică, probleme de interes legitim al unei singure persoane, geneza și globalizarea drept și armonizarea și hermeneutica acesteia.

Astăzi, filosofia dreptului se află în stadiulrenaștere după o pauză în dezvoltarea acestei științe, care a avut loc în epoca sovietică. Interesul în acest domeniu al cunoașterii este demonstrat de oamenii de știință din diferite domenii și specializări: avocați, filosofi, sociologi, antropologi, istorici, psihologi. Disciplina cu același nume este studiată la facultățile filosofice și de drept ale universităților din țară, în institute și academii de specialitate. Este un fel de sinteză a cunoștințelor juridice și generale umanitare.

</ p>
a placut:
0
Articole similare
Principiile dreptului și filosofiei internaționale
Filosofia Orientului Antic
Citate filosofice despre Hegel
- Filozofie existentă
Care este subiectul filosofiei și al ei
Filozofia modernă
Ce filosofie studiază? Legile generale ale vieții
Ce este filosofia sau fundamentală
Specificitatea cunoștințelor filosofice
Postări populare
în sus