Funcțiile filosofiei

Cercetătorii diferiți identifică diferite funcții ale filosofiei. Sunt mulți. Majoritatea opiniilor sunt recunoscute ca fiind principalele funcții ale filosofiei.

O perspectivă mondială - este abilitatea științei filosoficedescrie imaginea lumii și unește cunoașterea diverselor științe, practici și arte. Se caracterizează printr-o abordare teoretică abstractă a explicării lumii. În această privință, conceptele filosofice în sine sunt caracterizate de un caracter dual, exprimat în gravitație fie științei, fie pseudoscienței.

metodologic - este de a identifica cele mai optimemodalități de a atinge anumite obiective, de exemplu, construirea de cunoștințe științifice, practici sociale sau creativitate estetică. Astfel de metode și principii de acțiune sunt implicate, la care este inerent un înțeles fundamental, mai degrabă decât unul îngust. Aceste metode includ metoda istorică. Funcțiile filosofiei au în mare parte scopul de a clarifica conținutul principiilor principale ale științei și ale practicii.

Filosofia este o doctrină comună a metodelor, precum și un set de metode de cunoaștere care sunt comune științelor implicate în cunoașterea lumii.

umanistic - se manifestă destul de luminos și se realizează înatitudine extrem de atentă față de oameni. Filosofia este chemată să fie atentă la oameni. Prin urmare, nu se limitează la o abordare strict științifică, iar abordările etice și estetice sunt utilizate pe scară largă.

practic - este de a avea grijă de bunăstarea oamenilor, adică de moralitate.

predictivă - formulează ipoteze de tendințe generale în dezvoltarea materiei, a lumii, a conștiinței, a omului. Probabilitatea unei prognoze crește cu gradul în care filosofia se bazează pe cunoașterea științifică.

critic - se aplică și altor discipline, precum șifilozofie. De la antichitate, principiul actual al acestei științe este postulatul de a expune totul la îndoială. Aceasta nu este înțeleasă ca un nihilism abstract, ci o critică constructivă bazată pe negarea dialectică.

axiologic - este asociată cu evaluarea obiectului studiat din pozițiile diferitelor valori: morale, sociale, ideologice, estetice etc.

Funcțiile sociale ale filosofiei destul de diverse în ceea ce privește conținutul și domeniul de aplicareaspecte ale societății. Filosofia îndeplinește o sarcină dublă - explică ființa socială și contribuie la îmbunătățirea ei spirituală și materială. În acest sens, filozofia a luat prerogativa de a dezvolta concepte comune pentru consolidarea și integrarea societății.

Sarcinile sale sunt de a contribui la conștientizarea șiformularea unor obiective colective, precum și direcția eforturilor oamenilor de a le atinge. Vitalitatea conceptelor filosofice este determinată de gradul în care fiecare individ este capabil să o înțeleagă și să o accepte. Prin urmare, în timp ce filosofia este de natură completă, ea trebuie adresată fiecărei persoane concrete.

Funcțiile filosofiei în cultură manifesta la toate nivelele de functionaresocietatea și indivizii individuali. Toate rolurile, caracteristicile și caracteristicile inerente filozofiei, într-un fel sau altul, presupun implicarea acestei științe în cultură, interacțiunea lor.

După cum arată istoria, filosofia în culturăa luat o varietate de forme. Filozofia lui Platon este profund transpusă cu mituri. Stoicii romani au transformat-o într-un fel de predicare morală. În Evul Mediu, filosofia a devenit slujitor al teologiei. În epoca modernă, principiul științei a pătruns în ea. Astăzi, filozofia a devenit o teorie științifică coerentă.

Toate funcțiile filozofiei sunt legate între eledialectic. Fiecare dintre ele include într-o oarecare măsură restul. Multe dintre ele sunt, în general, inseparabile, de exemplu, filosofice și metodologice, metodologice și epistemologice, sociale și umanitare etc. Numai prin integritatea și unitatea funcțiilor se manifestă esența și specificitatea filosofiei ca știință.

</ p>
a placut:
0
Articole similare
Știință. Funcțiile sociale ale științei
Metode de filosofie
Caracteristici și structura filosofiei
Caracteristicile generale ale filosofiei ruse:
Originea filosofiei
Care este subiectul filosofiei și al ei
Pragmatismul în filosofie (W. James, C. Pierce,
Ce este filosofia sau fundamentală
Dualismul în filosofie ca concept al
Postări populare
în sus