Esența marketingului și rolul său în relațiile de piață moderne

Rezultatul oricărei activități este vânzarea sauvânzarea de bunuri și servicii pentru profit. Orice societate este construită pe producția de bunuri materiale, folosind resursele disponibile și distribuția lor. Esența marketingului este tocmai în distribuția rațională a bunurilor și serviciilor, căutarea noilor canale de distribuție și studiul modelelor comportamentului consumatorilor.

Marketingul poate fi un concept specific sau un model specific de comportament, adică o modalitate de aplicare a acestuia în practică.

Există mai multe concepte despre această știință. Fiecare om de știință din domeniul economiei oferă evaluarea și, în felul său, definește rolul marketingului. Dacă rezumăm aceste valori, putem spune că acesta este un set de metode, tehnici și instituții de realizare a acestora, de a aduce propuneri consumatorului specific care are nevoie de ele.

Esența marketingului este de a pune în aplicaretoate formele de muncă, destinate promovării bunurilor sau serviciilor către cumpărător. Valorile disponibile (bunuri și servicii) sunt contribuții la acest proces. Iar satisfacția dorințelor consumatorului este considerată rezultatul final.

Următoarele obiective de marketing se disting:

1. Un studiu aprofundat al dorințelor și nevoilor consumatorilor potențiali.

2. Orientarea bunurilor și serviciilor la nevoile clienților.

3. Realizarea de campanii publicitare pentru a aduce consumatorilor informații despre produse și servicii. Aici se acordă o atenție deosebită interesului și constrângerii de a face o achiziție.

4. Livrarea mărfurilor în locurile cu cea mai mare cerere în momentul în care este necesar. Cantitatea de bunuri sau servicii și prețul acestora trebuie să răspundă și nevoilor consumatorilor.

Esența marketingului constă în implementarea planificării, controlului asupra rezultatelor bugetului și a performanțelor.

Principiile sale principale includ:

1. Studiul pieței, nevoile, cererea înainte de a lua decizii de producție.

2. Îndeplinirea cerințelor necesare, care vor corespunde cerințelor moderne și situației pieței. Producția ar trebui să fie orientată spre nevoile consumatorului și să poată fi reconstruită în legătură cu apariția unor noi factori.

3. Influența asupra alegerii cumpărătorului și a întregii piețe cu ajutorul unor instrumente speciale. Publicitatea joacă un rol important ca mijloc de a influența consumatorul.

Esența marketingului sa schimbat în funcție de perioada de dezvoltare a proceselor de producție și a relațiilor de piață. Aici distingem mai multe etape.

Initial, activitatea sa bazat pe dezvoltarea orientarii pe marfuri. Adică, calitatea bunurilor și a serviciilor a fost îmbunătățită fără a ține seama de cerere și de nevoi.

Apoi producătorii au început să se concentreze asupra vânzării produselor prin publicitate, planificare pe termen lung și alte metode. Aceasta este o orientare de marketing.

Apoi urmează conceptul de piață, care este asociat cu îmbunătățirea calității produselor și serviciilor pe fundalul unei cereri ridicate.

Și, în sfârșit, ultimele decenii au fost marcateînflorirea orientării spre marketing, care implică utilizarea tuturor metodelor necesare pentru a influența consumatorul pentru a crește cererea.

Există următoarele tipuri de marketing modern:

Marketingul social se ocupă de studiul factorilor politici și sociali care afectează cererea.

Consumatorul se concentrează mai mult pe protecția drepturilor consumatorilor.

Behaviorismul are ca bază modelul psihologic al comportamentului cumpărătorului.

Marketingul strategic este unul dintredestinații populare. Toți factorii care afectează cererea sunt luați în considerare aici. Acestea includ nu numai manifestări externe, ci și rezervele interne și capacitățile firmei.

Fiecare dintre aceste domenii își propune să studieze cererea și dorințele consumatorilor.

</ p></ p>
a placut:
0
Articole similare
"Obiectul și obiectul"
Tipuri de structuri de piață: descriere
Aveți nevoie de un departament de marketing?
Dezvoltarea de mixuri de marketing
Obiectivele de marketing
Marketingul strategic în sectorul serviciilor:
Concepte de marketing de bază cum ar fi
Reglementarea de bază a pieței valorilor mobiliare
Performanța financiară
Postări populare
în sus