Viziunea asupra lumii științifice

Există diferite forme de vedere asupra lumii. Cele mai vechi sunt religia și mitologia. Aceste tipuri de viziuni asupra lumii este o reflectare fantastică a realității, care a fost format în mintea oamenilor antici.

Cu toate acestea, există o imagine a lumii, a societății, a naturii și atot ceea ce înconjoară oamenii și apare în fiecare persoană care nu acceptă prejudecăți și superstiții. Opinia științifică a lumii se bazează în întregime pe realizările disciplinelor moderne și este pătrunsă de metoda cercetării științifice și a cunoașterii. Această viziune asupra universului și a locului omului în el reflectă fenomene și obiecte așa cum există în realitate, fără iluzii, minciuni și ficțiuni. Opinia științifică a lumii se bazează pe nivelul de cunoștințe dobândit în toate științele.

Există o serie de semne care disting această viziune a lucrurilor de alte puncte de vedere.

Principalul punct de vedere științific esteexplicarea faptelor, înțelegerea lor în întreaga structură a conceptelor disciplinei științifice corespunzătoare. Acesta dezvăluie relațiile naturale și cauzale ale obiectelor și fenomenelor. Știința lumii științifice pentru șansă vede nevoia, iar pentru individ - comună. În plus, aceasta prevede anticiparea, anticiparea evenimentelor, precum și dezvăluirea fenomenelor și proceselor iminente.

O caracteristică foarte importantă a viziunii științifice asupra lumii este natura sa sistemică. Prin această definiție înțelegem un set de idei ordonate în conformitate cu anumite principii teoretice.

Un sistem generalizat de cunoaștere umană despre fenomenenatura, atitudinea oamenilor față de fundamentele existenței naturale este aspectul științific-natural al concepției universului. Multe întrebări sunt viziunea asupra lumii. De exemplu: "Care este structura și forța motrice a dezvoltării materiei?", "Cum se dezvoltă natura - într-un cerc sau pe calea progresului?".

Fiecare viziune asupra lumii conține, în primul rând,anumite cunoștințe, informații despre natură, cunoaștere, viața socială. Vederea universului reflectă direcția și natura gândirii, fiind baza și centrul spiritual al individualității umane.

O perspectivă științifică (ca și restul) reflectămod de existență al individului în societate. Acest mod conține poziții vitale, idealuri, credințe, principii de activitate și cunoaștere. O viziune asupra lumii este o componentă esențială a conștiinței unei persoane. În acest caz, nu este doar unul din multe elemente. O viziune asupra lumii este un sistem complex în care interacționează cunoștințele, convingerile, aspirațiile, gândurile și altele asemenea. Astfel, se formează o înțelegere holistică (la un anumit grad sau altul) a poporului însuși și a lumii din jurul lui.

O viziune asupra lumii, inclusiv cea științifică, esteformarea prin integrare. O combinație a componentelor sale joacă un rol crucial în ea. Diferitele elemente ale aliajelor în diferite proporții dau rezultate diferite. Într-o anumită măsură, acest lucru este, de asemenea, caracteristic pentru viziunea mondială. Ea include și îndeplinește sarcini importante generalizate de cunoștințe profesionale, practice, de zi cu zi. Componenta științifică este, de asemenea, o componentă integrală.

Trebuie remarcat faptul că conștiința neincredibilăiar naivii nu pot avea mijloace suficiente pentru o justificare consecventă, clară și rațională a opiniilor lor, în legătură cu aceasta, referindu-se la invenții fantastice mitologice.

O imagine globală este considerată o formă complexăconștiință, care unește diferite aspecte ale experienței umane. Se acumulează o experiență de înțelegere a bazei semantice a vieții umane. Generațiile noi, în timp ce participă la moștenirea spirituală a strămoșilor lor, contemporani, păstrează ceva și refuză să refuze ceva definitiv.

</ p>
a placut:
0
Articole similare
Conceptul de viziune asupra lumii: care este puterea și
Cunoștințe științifice și trăsăturile lor
Problema adevărului
Care este viziunea asupra lumii - filme, cărți
Sfera spirituală și tipurile acesteia
Vizualizarea lumii și tipurile acesteia
Cum văd lumea și viața
Ghicitori ale filosofiei: atitudinea este ce?
Filosofia și perspectivele lumii: generale și speciale
Postări populare
în sus