Formele organizaționale și juridice ale întreprinderilor. Avantaje și dezavantaje.

Formele organizaționale și juridice ale întreprinderilor prevăzute de legislația rusă au o serie de caracteristici care trebuie luate în considerare la înființarea unei societăți.

Omul de afaceri individual.

Cea mai atractivă pentru mulți oameni de afacerieste descoperirea IP-ului. Înregistrarea în cadrul Inspectoratului Fiscal este o procedură destul de simplă, care nu necesită formarea documentelor constitutive, înregistrarea fiind efectuată la sediul antreprenorului. În cursul activității firmei, contabilitatea nu este menținută, se depun numai declarații fiscale. Pentru încălcările legilor fiscale, există sancțiuni minime. Înainte de angajarea angajaților angajați, înregistrarea la Fondul de Pensii și FSS ca angajator nu este obligatorie. PI este închisă în termen de o săptămână de la data depunerii cererii relevante către autoritatea fiscală. Principalul dezavantaj al acestei forme de activitate a întreprinderii este acela că proprietarul este responsabil pentru obligațiile sale din toate proprietățile personale. De asemenea, un antreprenor individual nu se poate angaja în anumite tipuri de activități care fac obiectul licențierii.

Persoane juridice. Formele organizaționale și juridice ale întreprinderilor

LLC este cea mai bună opțiune pentru antreprenori,care încearcă să reducă măsura responsabilității personale, nu contabilitatea prea complicată. Obligațiile sunt furnizate în cadrul capitalului autorizat și al activelor firmei. Întreprinderile mici au posibilitatea de a lua o versiune mai scurtă a situațiilor financiare (numai formularele 1 și 2). O societate poate fi înregistrată în una sau mai multe persoane ale căror drepturi și obligații sunt determinate de documentele constitutive. Membrii societății au dreptul de a-și aliența acțiunile în modul prevăzut de statutul societății. Deschiderea LLC este o procedură cu forță de muncă intensă, este recomandabil să îi încredințeze avocaților profesioniști. Trecerea acesteia presupune dezvoltarea documentelor constitutive, soluția la problema cu adresa juridică, formarea capitalului social (valoarea minimă - 10 mii de ruble), precum și înregistrarea cu fonduri extrabugetare, în calitate de angajator, indiferent de prezența efectivă a personalului. Un dezavantaj semnificativ al LLC este complexitatea lichidării sale, care este însoțită de inspecții efectuate de autoritatea fiscală și fondurile extrabugetare. Durata maximă de scoatere a unei societăți din registru este de 6 luni, în unele cazuri Inspectoratul Serviciului Federației Federale poate prelungi această perioadă la un an. LLC cu cantități mici de activitate și contabilitate transparentă pot fi lichidate timp de 2-3 luni.

Există forme organizatorice și juridiceîntreprinderilor, ceea ce permite atragerea de investiții semnificative pentru dezvoltarea afacerilor. ZAO este o alegere ideală pentru companiile mijlocii care necesită atragerea de numerar. Procedura de înregistrare la Inspectoratul Fiscal practic nu diferă de la LLC, dar după finalizarea acestuia este necesar să se înregistreze emisiunea de acțiuni în cadrul Serviciului Federal pentru Piețele Financiare (FSFM). Organul suprem de conducere al CJSC este o reuniune a acționarilor, al căror număr nu poate depăși 50. Aceștia nu sunt răspunzători pentru obligațiile întreprinderii și nu suportă riscuri comerciale în limita valorii acțiunilor achiziționate. Răspunderea ZAO este limitată de activele și capitalul social (valoarea minimă este de 10 mii ruble). Compania este obligată să depună toate cele 6 forme de situații financiare, precum și să țină un registru al acționarilor. Lichidarea se efectuează în mod similar LLC.

OJSC este cea mai complexă formă de afacereeste necesară pentru funcționarea întreprinderilor mari. Principalele diferențe de la ZAO sunt: ​​posibilitatea de a atrage un număr nelimitat de acționari; valoarea minimă a capitalului social este de 100 mii ruble.

Caracteristicile formelor organizaționale și juridice ale întreprinderilor

În plus, există și alteorganizatorice și juridice ale întreprinderilor, care permit rezolvarea unor sarcini specifice de altă natură. Acestea sunt diverse parteneriate, cooperative și organizații non-profit. Fiecare dintre aceste persoane juridice are propriile caracteristici de înregistrare și păstrarea evidenței.

</ p>
a placut:
0
Articole similare
Norme juridice: esență și trăsături
Noțiuni de bază ale organizației:
Formele administrației publice
Avantajele și dezavantajele unei economii de piață
antreprenoriat:
Metode organizatorice și administrative
Principalele tipuri de asociații obștești
Forme organizatorice și juridice
Forme organizatorice și juridice ale persoanelor juridice
Postări populare
în sus